Kategorier
Bygg

Rivning i Stockholm kräver kunnande

Att riva en byggnad innehåller flera moment som kan vara komplicerade. Men det finns firmor som kan sådant. Anlita ett företag som utför rivning i Stockholm

Att tvingas riva byggnader kan upplevas som destruktivt. Människor har arbetat i sitt anletes svett och nu ska deras jobb förvandlas till högar av tegel och betong. Men uttjänta byggnader har oftast värdefulla delar. Metaller kan gå till skrotning och i våra stålverk omvandlas till nya nyttigheter. Tegelpannor kan komma till användning i nya hus.

Under mitten av 1900-talet kunde flera kvarter i våra större städer rivas av sanitära skäl. I husen fanns vare sig vatten eller avlopp och de mer primära behoven fick utföras på gemensamma torrklosetter. Inte sörjer vi idag att kvarteren jämnades med marken för att ersättas med moderna lägenheter med alla moderniteter. I flera av våra städer har hamnkvarter fått skatta åt förgängelsen och ersatts med våningshus med havsutsikt.

Specialister på rivning i Stockholm

Paul är byggchef på ett fastighetsbolag. Hans bolag har köpt ett helt kvarter med fallfärdiga fabriksbyggnader. Byggnaderna och området ska saneras och därefter ska nya fastigheter med bostadsrätter uppföras. Paul känner sig väl förtrogen med att bygga hus men han har endast begränsad kunskap om hur rivning ska gå till. Han kontaktar därför ett företag som vet allt om förutsättningarna för att riva i Stockholm. Rivningsfirman går först igenom de befintliga byggnaderna men undersöker även vad som kan döljas under markytan.

Enligt rivningsfirman finns det inga giftiga ämnen i marken. Däremot innehåller byggnaderna material med asbest. För att riva sådant måste man gå försiktigt tillväga. Ett område måste avgränsas så att asbest inte flyger iväg. Personalen som ska utföra rivningen måste vara välutbildad för uppdraget och skall ha skyddskläder. Och när all asbest samlats ihop ska den transporteras till deponi för säker och evig förvaring.