Kategorier
Värmepump

Kan man göra service på värmepumpar i Göteborg?

Många i Göteborg väljer att byta ut äldre system för uppvärming av vatten och bostäder mot värmepumpar. Frågan är hur mycket underhåll och service de behöver.

Det finns i grunden två olika sorters värmepumpar; de som bara värmer/kyler luften och de som värmer vatten som kan användas till radiatorer, golvvärme och varmvatten. De enklaste modellerna kallas luft-luft och används framförallt i mindre bostäder eller fritidshus och de kräver ingen avancerad installation.

Inuti en värmepump finns ett slutet kretslopp där vätska cirkulerar. Vätskan som kallas för köldmedium är värmepumpens arbetsmaterial. Kretsloppet består av fyra komponenter; en förångare, en strypventil, en kondensator och en kompressor. Värmen transporteras ut från värmepumpen genom att köldmedlet förs in i kompressorn i form av kall gas. Trycket i kompressorn ökar och omvandlar köldmedlet som tvingas att kondensera från gas till vätska. Vätskan ger värme till omgivningen.

Värmepumpar använder så kallad f-gas

Den gas som används i värmepumpar kallas för f-gas. Gasen är konstgjord och innehåller bland annat fluor som har den kemiska beteckningen F, därav benämningen f-gas. Gasen används i både värmepumpar och kylmaskiner.

F-gaser bidrar till växthuseffekten på ett likande sätt som koldioxid men är betydligt starkare. För att minska utsläppen av f-gaser och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU-kommissionen beslutat att införa en f-gasförordning. Denna innebär bland annat att gasen måste hanteras av behöriga tekniker.

Värmepumpar sköter sig själva men behöver regelbunden service

Värmepumpar sköter sig i stort sett själva men behöver ändå en viss regelbunden översyn. Köldmediet i pumpen behöver i normala fall aldrig fyllas på eller bytas ut eftersom det är ett slutet system. Medlet får bara hanteras av behörig tekniker men det finns saker, exempelvis att rengöra filter, man själv kan göra för att vårda sin värmepump.

I samband med att man installerar en värmepump i Göteborg kan det vara bra att teckna ett avtal med sin leverantör för service och underhåll. Tillverkaren brukar ge råd om hur ofta maskinen behöver service. Man bör se upp med oseriösa reparatörer som inte är insatta i den typ av värmepump som man har. Enligt försäkringsbolagens statistik sker det mycket överdebitering vid akuta reparationer. En luft-luftvärmepump har en livslängd på 15-20 år om den sköts väl, vilket gör den till en god investering eftersom uppvärmningskostnaderna minskar markant.

Kategorier
Värmepump

Det lönar sig att installera en värmepump i Stockholm

I Stockholm där det kan bli riktigt kallt är det väldigt lönsamt att installera en värmepump. Men hur mycket kostar en värmepump och vilken ska man välja?

Ett bra och effektivt värmesystem gör att man kan sova gott om nätterna och att man slipper oroa sig för höga värmekostnader. I en stad som Stockholm, där det kan bli riktigt kallt under vinterhalvåret, är det extra lönsamt att installera en värmepump. En värmepump är miljövänlig eftersom den är så effektiv men också för att den inte bidrar till några miljöfarliga utsläpp.

För några år sedan var det bara bergvärmepumpen som klarade att leverera värme när det var riktigt kallt, men så är det inte längre. Därför är det många som idag väljer att installera en luftvärmepump eftersom det går snabbt och är billigt i jämförelse med en bergvärmepump.

Så gör du din värmepump ännu mer effektiv

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på och som gör att värmepumpen blir mer effektiv. Framför allt gäller det att minimera värmeläckaget genom att se till att man har bra fönster. I vissa fall kan det också vara värt att isolera vinden. Även värmepumpens placering kan ha betydelse för hur effektiv den är, speciellt när det gäller luftvärmepumpar som blåser ut värmen.

En luftvärmepump fungerar bäst i hus med en öppen planlösning. Viktigt är att man monterar inomhusdelen på ett ställe utan väggar som hindrar luftflödet. På väggen mitt emot en dörröppning brukar vara det bästa. Men man kan även montera flera inomhusdelar och koppla dem alla till utomhusdelen.

Anlita alltid en expert på värmepumpar i Stockholm

Vill man installera en värmepump lönar det sig att använda sig av totalentreprenad eftersom det ofta blir billigare. Men man slipper också företag som skyller på varandra om något inte fungerar eller går sönder. Ett företag som erbjuder totalentreprenad kan förutom att hjälpa till att hitta rätt pump och installera den, även sköta service och underhåll.

Det finns flera företag som är experter på värmepumpar i Stockholm. Ta in kostnadsförslag från minst två olika firmor. Tänk på att det lönar sig att välja en firma som arbetar med mer välkända och beprövade märken som man vet är av bra kvalitet. Då får man en värmepump som håller i minst tjugo år och som kräver minimalt med service.