Kategorier
Värmepump

Kan man göra service på värmepumpar i Göteborg?

Många i Göteborg väljer att byta ut äldre system för uppvärming av vatten och bostäder mot värmepumpar. Frågan är hur mycket underhåll och service de behöver.

Det finns i grunden två olika sorters värmepumpar; de som bara värmer/kyler luften och de som värmer vatten som kan användas till radiatorer, golvvärme och varmvatten. De enklaste modellerna kallas luft-luft och används framförallt i mindre bostäder eller fritidshus och de kräver ingen avancerad installation.

Inuti en värmepump finns ett slutet kretslopp där vätska cirkulerar. Vätskan som kallas för köldmedium är värmepumpens arbetsmaterial. Kretsloppet består av fyra komponenter; en förångare, en strypventil, en kondensator och en kompressor. Värmen transporteras ut från värmepumpen genom att köldmedlet förs in i kompressorn i form av kall gas. Trycket i kompressorn ökar och omvandlar köldmedlet som tvingas att kondensera från gas till vätska. Vätskan ger värme till omgivningen.

Värmepumpar använder så kallad f-gas

Den gas som används i värmepumpar kallas för f-gas. Gasen är konstgjord och innehåller bland annat fluor som har den kemiska beteckningen F, därav benämningen f-gas. Gasen används i både värmepumpar och kylmaskiner.

F-gaser bidrar till växthuseffekten på ett likande sätt som koldioxid men är betydligt starkare. För att minska utsläppen av f-gaser och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU-kommissionen beslutat att införa en f-gasförordning. Denna innebär bland annat att gasen måste hanteras av behöriga tekniker.

Värmepumpar sköter sig själva men behöver regelbunden service

Värmepumpar sköter sig i stort sett själva men behöver ändå en viss regelbunden översyn. Köldmediet i pumpen behöver i normala fall aldrig fyllas på eller bytas ut eftersom det är ett slutet system. Medlet får bara hanteras av behörig tekniker men det finns saker, exempelvis att rengöra filter, man själv kan göra för att vårda sin värmepump.

I samband med att man installerar en värmepump i Göteborg kan det vara bra att teckna ett avtal med sin leverantör för service och underhåll. Tillverkaren brukar ge råd om hur ofta maskinen behöver service. Man bör se upp med oseriösa reparatörer som inte är insatta i den typ av värmepump som man har. Enligt försäkringsbolagens statistik sker det mycket överdebitering vid akuta reparationer. En luft-luftvärmepump har en livslängd på 15-20 år om den sköts väl, vilket gör den till en god investering eftersom uppvärmningskostnaderna minskar markant.