Kategorier
Fönster

Fönsterrenovering i Stockholm kan påverka ljudinsläpp och värmen i din bostad

Har du tänkt på att dina fönster släpper in för mycket ljud? Eller släpper de ut för mycket värme? Kanske är det dags för fönsterrenovering i Stockholm?

Fönster fyller många viktiga funktioner i en bostad. Mest uppenbart är förstås att det är genom våra fönster som vi kan se ut. Fönster släpper in ljus och ger varje hem dess särskilda karaktär. Vad alla kanske inte tänker på är att fönster även påverkar ljudnivån och värmen i bostaden.

När ljud utifrån når in i huset påverkas hela miljön inomhus. Det kan bli svårare att hitta lugnet hemma. Faktum är att brus, buller och störande ljud påverkar stressnivån hos människor. Här fyller fönster en viktig funktion. Det är ju framför allt de som släpper in ljudet. Men nyare fönster är bättre på att stänga ljud ute. Kanske är det dags att byta?

Under vinterhalvåret blir vi medvetna om hur stor energiförbrukning som krävs för att värma upp våra bostäder. Inte minst de senaste åren när elpriserna har skjutit i höjden. Uttrycket att elda för kråkorna är fortfarande aktuellt när man ser hur många som fortfarande har gamla fönster som släpper ut en stor del av värmen från huset.

Genomföra fönsterrenovering själv eller ta hjälp

Det finns många orsaker att se över sina fönster. Kanske behöver du inte ens byta fönster. En fönsterrenovering i Stockholm, där karmar, bågar och beslag fräschas upp, byts ut eller målas om, kan faktiskt förbättra såväl isolering som värmeutsläpp. Mycket kan du göra själv, men det finns också många företag med stor kunskap att ta hjälp av.

Om du genomför hela eller delar av arbetet själv finns det flera saker att tänka på. Och det är viktigt att arbetet utförs noggrant. Hoppar du över ett moment så kommer du förmodligen att få merjobb i slutändan.

Fönstren behöver tvättas, med såväl ammoniak som med målartvätt. Gammal färg och kitt måste skrapas bort – men utan att skada fönsterglasen. Borstning av gångjärn och beslag och slipning av fönsterbåge och karm är viktigt så att den nya färgen fäster. Sedan behöver fönstren spacklas, kittas och slipas. Ja, underarbetet tar en hel del tid, men är väldigt viktigt för slutresultatet. Målning behöver utföras i flera lager. Det är viktigt att fönsterglasen skyddas mot spill.